Arondování hran

Parametry vstupního svitku:

Možnosti arondování:

Parametry výstupních arondovaných svitků:

<<  zpět na ostatní technologie
<< zpět na ostatní technologie

Pásová ocel, s. r. o. - 267 18 Karlštejn 272 --webmaster@pasovaocel.cz