Válcování za studena / Válcovací linka "Kvarto 130"

Parametry vstupního svitku:

Možnosti válcování:

Parametry výstupních (válcovaných) svitků:


Na lince je možno arondovat pásy až do tloušťky 3 mm - více v sekci arondování.

Rozměrové a geometrické tolerance se řídí normami ČSN EN 10131 a ČSN EN 10140.

Pro velmi malé a speciální zakázky (práce ve mzdě) je účtována hodinová sazba využití stroje.

<<  zpět na ostatní technologie
<< zpět na ostatní technologie

Pásová ocel, s. r. o. - 267 18 Karlštejn 272 --webmaster@pasovaocel.cz